Integritetspolicy & användarvillkor

1. Bokföring. Din bokföring lagras i en fil (”bokföringsfilen”), vars namn och plats du själv väljer när du sparar filen första gången. Utöver detta kan macOS också skapa tillfälliga autosparade kopior av filen på en ospecificerad plats lokalt på din hårddisk. 


2. Felsökning. Om du får problem kan vi komma att be dig om din bokföringsfil för att kunna reproducera felet eller för att reparera filen. All bokföringsinformation hanteras då konfidentiellt och tas bort efter avslutad felsökning.


3. Användarforum. Ditt lösenord i användarforumet lagras bara i ”saltad” form, vilket innebär att vid en eventuell läcka kan inte originallösenordet återfås. Vi rekommenderar ändå att du använder ett unikt lösenord för användarforumet.


4. Externa anslutningar. Programmet kan göra tre olika externa anslutningar: 


    a. Vid uppstart, samt regelbundet under programmets användande, görs en säker anslutning till Apple via vår server www.aderstedtsoftware.com för att kontrollera din prenumeration. Ingen bokföringsinformation överförs.


    b. Funktionen för att kontrollera momsregistreringsnummer ansluter till EU-VIES-systemet.  Ditt momsregistreringsnummer och det momsregistreringsnummer du kontrollerar överförs.


    c. Funktionen för att kontrollera växelkurser ansluter till ECB:s servrar. Ingen bokföringsinformation överförs.


    d. Funktionen för att skicka elektroniska fakturor ansluter till PEPPOL-nätverket och informationen på fakturan överförs.