Nytt i version 7

Bokföring
 • Verifikationsmallar - smart kopiering av tidigare verifikationer.
 • Snabbt, helt omarbetat, tangentbordsvänligt flöde för att bokföra verifikationer.
 • Stöd för stora bilagor till verifikationer genom automatiska referenser, samt stöd för PDF-bilagor på flera sidor.
 • Balans- och resultaträkningen kan nu delas upp i kategorier enligt BAS.
 • Flera kostnadsställen kan tilldelas till en och samma rad i en verifikation.
 • Stöd för INK3 (för ideella föreningar), inkl. specialanpassad kontoplan.
 • Det går att spara manuellt inmatade värden i INK2 / INK3 / INK4 / NE. Inmatade skattemässiga justeringar summeras automatiskt.
 • Lönemodulen (för dig med eget AB som tar ut lön själv) är nu integrerad, och du får en sammanställning över dina löneutbetalningar per kalenderår.
 • Bokslutsguide. En interaktiv checklista som hjälper dig hitta uppenbara fel i bokslutet.
Fakturering
 • Skicka e-fakturor enligt lag (2018:1277) om elektroniska fakturor vid offentlig upphandling.
 • Fullständigt stöd för ROT- och RUT-avdrag.
 • Ny ROT- och RUT-rapport med export av XML-fil för begäran om utbetalning från Skatteverket.
 • Lossa förhandsgranskningen av fakturan för att visa den i större format i ett separat fönster.
 • Kundnummer, swish samt säte (för AB) visas på fakturor.
 • Nytt inbyggt läge för att redigera fakturamallar.
Övrigt
 • Samtliga vyer kan lossas från huvudfönstret och arbetas i parallellt.
 • Kommandoradsverktyg för att skapa verifikationer och fakturor utifrån JSON-data. Detta kommandoradsverktyg ersätter funktionen för insticksmoduler, som inte är tillåten på Mac App Store av säkerhetsskäl.
 • Stöd för lagring av bokföringsfiler på nätverksenheter och i Dropbox. Observera att det dock inte går att jobba från två datorer simultant.
 • Bokföringsfiler tar c:a 70% mindre lagringsutrymme jämfört med tidigare.
 • Stöd för borttagning av personlig information i enlighet med GDPR. 
 • Mängder av mindre förbättringar.